Kunradersteen

Kunradersteen kan omschreven worden als een kalksedimentgesteente. Kalksteen ontstaat doordat skeletten van zeedieren naar de bodem zakken en zich ophopen. Onder invloed van tijd, druk en temperatuur zijn deze sedimenten verhard tot gesteente.

Het pakket Kunradersteen wordt gekenmerkt door een afwisseling van harde steenlagen en zachte kalkgrondlagen. Vandaag de dag wordt Kunradersteen nog enkel gewonnen bij de Kunradersteengroeve gelegen aan de Bergseweg 30 te Voerendaal.

Kunradersteen – Eigenschappen

Kunradersteen lijkt op mergelkrijtgesteente (of ‘Limburgse mergel’), maar is veel harder omdat het veel compacter is en geen klei bevat. Het soortelijk gewicht bedraagt ca. 2320kg/m3 en de drukweerstand bedraagt ca. 1000kg/cm2. Kunradersteen vertoont geen afbrokkeling of afvriezing.

Kunradersteen – Betekenis voor regio

De omgeving van Voerendaal staat bekend vanwege de aanwezigheid van deze kalksteen. Op diverse plekken dagzoomt de Kunradersteen en levert daarmee een bijzondere bijdrage aan het uiterlijk van Limburg. Vanaf de Romeinse tijd is Kunradersteen gebruikt voor de bouw van boerderijen, bruggen, kastelen, kloosters en kerken.

Andere benamingen voor Kunradersteen zijn onder meer: Kunrader Kalk, Kunrader Steen, Kundersteen, Kalk van Kunrade, Kunrader Kalksteen, Krijt van Kunrade, Kunrader Krijt en Kundersjtee.